خبر و گزارش

نزدیک به چهارملیون افغانی عاید یک ساله ی اداره ی ترافیک ننگرهار

اداره ی ترافیک ننگرهار دریک سال پسین، نزدیک به چهارملیون افغانی عاید کرده است.
این عواید ازراه توزیع جواز رانندگی ودیگرروند های ترافیکی به دست آمده است.
مولوی جواد شیرزاد مدیرترافیک ننگرهار گفت که آنان دریک سال پسین، بیش ازسه ملیون ونه صدو نود ودو هزارافغانی عاید کرده اند.
شیرزاد می گوید که آنان برای تنظیم بهتر امور ترافیک، گام هایی برداشته اند.
ننگرهار به دلیل واقع شدن درمسیر گذرگاه تورخم ، یکی از پررفت وآمد ترین ولایت های افغانستان است.
هم اکنون ده ها هزار واسطه ی نقلیه در ننگرهار فعالیت دارد.
به اساس ارقام ارائه شده، تنها در شهر جلال آباد نزدیک به بیست هزار ریکشا مشغول انتقال شهروندان ازیک جا به جای دیگر اند.
ریکشا در ننگرهار رفته رفته جای موترهای تکسی را برای انتقال مسافران گرفته است.منبع: خبرگزاری کوکچه

دکمه بازگشت به بالا