نزدیک به چهار هزار مهاجر افغانستان از ایران و پاکستان در یک روز اخراج شدند-media-1

دکمه بازگشت به بالا