نزدیک به ۸۰ هزار تن از همکاران محلی سابق امریکا در افغانستان، منتظر تخلیه اند-media-1

دکمه بازگشت به بالا