نشست کمیتۀ رهبری پروسه تهیۀ گزارش سوم دوره یی دولت افغانستان برای تطبیق سفارشات کنواسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

کوکچه پرس53 نمایش هاآخرین بروزرسانی:پنج شنبه ۲۲ سنبله ۱۳۹۷ - ۱:۳۳ بعد از ظهر

نشست کمیتۀ رهبری پروسه تهیۀ گزارش سوم دوره یی دولت افغانستان برای تطبیق سفارشات کنواسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

نشست کمیتۀ رهبری پروسه تهیۀ گزارش سوم دوره یی دولت افغانستان برای تطبیق سفارشات کنواسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

کابل – نشست کمیتۀ رهبری پروسه تهیۀ گزارش سوم دوره یی دولت افغانستان برای تطبیق سفارشات کنواسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (سیدا)، برگزار گردید.

در این نشست که به ریاست حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه و حضور معینان ادارات ذیربط برگزار شده بود، مسودۀ گزارش دولت افغانستان توسط اعضای کمیتۀ رهبری مرور و مورد تأئید قرار گرفت. قرار است دولت افغانستان گزارش سوم دوره یی خویش را به کمیتۀ ناظر سیدا ارسال و از آن دفاع نماید.

جمهوری اسلامی افغانستان در سال ۲۰۰۳ به کنوانسیون سیدا الحاق نموده و گزارش مقدماتی و دوم دوره یی خویش را در سال ۲۰۱۱ میلادی به کمیتۀ ناظر ارسال و در سال ۲۰۱۳ توسط هیئت عالی رتبۀ افغانستان از آن دفاع نمود.

منبع: آخرین اخبار وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان نشست کمیتۀ رهبری پروسه تهیۀ گزارش سوم دوره یی دولت افغانستان برای تطبیق سفارشات کنواسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

۱۳۹۷-۰۶-۲۲ ۱۳۹۷-۰۶-۲۲
لغو پاسخ
0 comments

Sorry Comments are closed

کوکچه پرس