نگرانی جهانی از وضعیت افغانستان در زمستان؛ نیاز یک میلیارد دالری برنامه جهانی غذا برای افغانستان-media-1

دکمه بازگشت به بالا