جهانخبر و گزارشسیاست

نگرانی شدید سازمان پیمان امنیت جمعی از حملات تروریستی و قاچاق مواد مخدر از قلمرو افغانستان

استانیسلاو زاس سر منشی سازمان پیمان امنیت جمعی گفت که امکان حملات تروریستی و قاچاق مواد مخدر، از جمله تهدیدهای است که از خاک افغانستان سرچشمه می گیرد.

استانیسلاو زاس، منشی عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی، روز دوشنبه طی سخنرانی در نشست مشترک شورای مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی و اجلاس عمومی پانزدهم شورای امنیت گفت: سطح بالای تهدید تروریستی و قاچاق مواد مخدر همچنان تهدیدهای جدی است که از خاک افغانستان سرچشمه می گیرد.

زاس که سخنرانی وی در وب سایت CSTO منتشر شد، گفت: در منطقه آسیای مرکزی هنوز چالش ها و تهدیدات وجود دارد که از خاک افغانستان سرچشمه می گیرد. اول از همه، این یک سطح بالایی از خطر تروریستی و قاچاق مواد مخدر است.

به گفته سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی، «در این شرایط، مساعدت به جمهوری تاجیکستان در تقویت امنیت در مرز تاجیکستان و افغانستان همچنان مهم است.»

وی افزود: ما در نظر داریم در نشست آتی گروپ کاری در مورد افغانستان تحت شورای وزیران خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی در 8 دیسامبر سال جاری تبادل نظر و اطلاعات عمیقی انجام دهیم

دکمه بازگشت به بالا