نگرانی کمیته سازمان ملل متحد در امور محو تبعیض با زنان از نبود نمایندگان زنان در نشست دوحه-media-1

An Afghan burqa-clad woman walks with a child in Kabul on April 28, 2022. (Photo by Wakil KOHSAR / AFP) (Photo by WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

دکمه بازگشت به بالا