جهانخبر و گزارش

هرج و مرج در سفر های تابستانی قارۀ پیر

لغو گسترده پرواز ها در قاره اروپا نارضایتی مسافران را در برداشته ، میدان های هوایی و شرکت های هوایی را به مشکلات زیاد روبه رو ساخته است.

کمتر از یک ماه مانده به رخصتی های مراکز تعلیمی و تحصیلی و اوج تقاضاها برای سفر های هوایی در اروپا، میدان های هوایی و خطوط هوایی در قارۀ پیر بر اثر سیاست های انقباضی دوران کرونا با کمبود جدی نیرو دست و پنجه نرم می کنند و این وضع منجر به لغو گسترده پرواز ها و نارضایتی فزاینده مسافران شده است.

از لندن تا امستردام و برلین صحنه های که این روز ها از داخل میدان های هوایی در رسانه ها منتشر می شود، یک وضعیت آشفته به لحاظ تراکم جمعیت و هرج ومرج در بخش های مختلف میدان هوایی را نشان میدهد. مسافران این روز ها به خاطر تهیه تکت طیاره هزینۀ بیشتر از قبل پرداخت میکنند . اما چانس کمتر برای رسیدن به مقصد دارند. در حالیکه گفته می شود صنعت سفر های هوایی آسیا هنوزبه طور کامل از محدودیت های کرونایی خارج نشده است، اطلاعات آماری نشان میدهد که قیمت های بلند تکت طیاره و لغو پرواز ها فشار درد آوری به مسافران اروپایی وارد کرده است. 

منبع: خبرگزاری کوکچه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا