خبر و گزارشمهاجرت

هزاران تن از افغانان به وطن عودت کردند

۳۳۵۵ افغان طی سه روز گذشته از ایران وارد کشور شدند.

مولوی صدیق الله”نصرت”رئیس امورمهاجرین و عودت کنندگان نیمروز  گفت، طی سه روز گذشته به تعداد ۳۳۵۵ تن مهاجر افغان از طریق پُل ابریشم شهر زرنج وارد کشور گردیدند.

نصرت افزود: از میان این افراد  ۱۸۳۷ تن اشخاص مستضعف و آسیب پذیر تشخیص شدند و به دفتر IOM  جهت دریافت مساعدت نقدی، مواد خوراکی و غیر خوراکی معرفی شدند.خالقیار

منبع: خبرگزاری کوکچه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا