هند از امضای یک قرارداد به ارزش ۱۰۰میلیارد دالر با انجمن تجاری اروپا خبر داد-media-1

دکمه بازگشت به بالا