واکنش طالبان به انتقادات از نظام صحت؛ کیفیت خدمات بهداشتی بهتر شده است-media-1

Afghanistan, Kandahar: Nazia, hold her one-year-old daughter Aqsad as she talks to a UNICEF Nutrition Officer at Mirza Mohammad Khan clinic in Kandahar. Aqsad was diagnosed with severe acute malnutrition and has recieved a 3rd round of UNICEF-provided Ready-to-Use-Therapeutic-Food (RUTF) from this health facility.

دکمه بازگشت به بالا