وزارت خارجه طالبان؛ در صورت تغییر ترکیب نشست دوحه، هیات طالبان شرکت نخواهد کرد-media-1

دکمه بازگشت به بالا