وزارت دفاع حکومت سرپرست: در پاسخ به حملات پاکستان نقاطی را در امتداد خط دیورند هدف قرار دادیم-media-1

دکمه بازگشت به بالا