اقتصادخبر و گزارش

وزارت مالیه : در ده ماه گذشته چهار صدو هفتاد چهار میلیون افغانی از گمرک میدان هوایی بین المللی کابل جمع آوری شده است

وزارت مالیه می گوید در ده ماه گذشته چهار صدو هفتاد چهار میلیون افغانی از گمرک میدان هوایی بین المللی کابل عواید جمع آوری شده است.
دفتر مطبوعاتی وزارت مالیه امارت اسلامی امروز با نشر خبر نامه یی نگاشته است از اول ماه سنبله سال ۱۴۰۰ تا جوزای ۱۴۰۱ چهار صدو هفتاد چهار میلیون افغانی از گمرگ میدان هوایی بین المللی کابل عواید جمع آوری شده است
در خبر نامه آمده است که این عواید افزایش قابل ملاحظۀ را نشان می دهد
منبع: خبرگزاری کوکچه

دکمه بازگشت به بالا