وزیر ارتباطات بلوچستان؛ جهان از به رسمیت شناخته شدن طالبان جلوگیری کند-media-1

دکمه بازگشت به بالا