وزیر خارجه ایران؛ بهبود در مذاکره با طالبان پیرامون چالش حقابه از دریای هیرمند-media-1

دکمه بازگشت به بالا