وزیر خارجه عربستان در نشست سازمان ملل؛ زنان افغان به آموزش و اشتغال دسترسی داشته باشید-media-1

دکمه بازگشت به بالا