وزیر دفاع پاکستان؛ حملات به افغانستان ادامه خواهد داشت-media-1

دکمه بازگشت به بالا