وزیر فرهنگ طالبان اعتراف کرد؛ انتقادها نسبت به حضور گسترده ملاها در رژیم این گروه-media-1

دکمه بازگشت به بالا