خبر و گزارش

وقوع دو رویداد در سمنگان جان دوتن را گرفت

در دو رویداد جدا گانه امروز در سمنگان دو نفر جان خودرا از دست دادند.
قاری محمد جواد مهاجر مدیر ترافیک سمنگان به گفت که یک جوان حین گذشتن ازسرک با موتر کرولا تصادم کرد وجان باخت وهمچنان یک نوجوان د یگر حین آب بازی در دریای سمنگان غرق شد و جان خودرا از دست داد. ب

منبع: خبرگزاری کوکچه

دکمه بازگشت به بالا