پاکستان: حمله بر مهندسان چینی را یک شهروند افغانستان انجام داده بود-media-1

دکمه بازگشت به بالا