پاکستان و ایران بیش از 2 هزار مهاجر افغانستان را اخراج کرد-media-1

دکمه بازگشت به بالا