چراغ سبز طالبان به ایران برای ورود هیات فنی این کشور به افغانستان-media-1

دکمه بازگشت به بالا