کابینه‌ی جدید دولت پاکستان؛ حزب مسلم لیگ تقریبا تمام کرسی‌ها را در اختیار دارد-media-1

دکمه بازگشت به بالا