کارشناسان سازمان ملل خواهان توقف بازداشت دختران در افغانستان شدند-media-1

دکمه بازگشت به بالا