کارشیوه طالبان در کمیسیون تماس؛ پیشروی از نظام از شروط اصلی است-media-1

دکمه بازگشت به بالا