خبر و گزارش

کار ساخت یک پایه پل هوائی در شهر پلخمری آغاز شد

کارنصب و مونتاژ یک پایه پل هوائی پیاده رو دیروز به کمک مالی بنیاد انکشافی آقاخان در مربوطات شهر پلخمری آغاز شد.
انجنیر خال محمد امینی مسوول بنیاد انکشافی آقاخان در بغلان گفت: این پل هوایی پیاده رو در ساحه افسوتر مربوط شهر پلخمری به هزینه ۳۷۱۵۴۷۸ ملیون افغانی در چوکات برنامه انکشاف زیر بناها در مناطق دور دست از بودجه مالی بنیاد انکشافی آغاخان نصب مونتاژ می گردد.
رازمحمد صادقی یک تن از باشنده گان بغلان با سپاس و قدردانی از همکاری های همیشگی بنیاد انکشافی آقاخان در بغلان نقش اعمار این پل هوائی را در کاهش یافتن حوادث ترافیکی مهم و اساسی خواند.
اکرم

منبع: خبرگزاری کوکچه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا