خبر و گزارش

کشف محمولۀ بزرگی از چرس در میدان وردک

پولیس میدان وردک موفق به کشف محموله ی بزرگی از چرس شده است.
به اساس گزارش ها، این محموله از ولسوالی مقرعزنی بارگیری و قرار بود از طریق میدان وردک و کابل به ننگرهار منتقل شود.
درپیوند به انتقال این چرس، سه تن بازداشت شده است.
بازداشت شدگان بسته های مواد مخدر را درسقف موتر تونس جاسازی کرده بودند.
حافظ موسی کلیم اعظمی مدیر مبارزه با مواد مخدر ادارۀ پولیس میدان وردک گفت که ازمحموله ی این بازداشت شدگان، یک صدو شصت و نه کیلوگرام چرس به دست آمده است.منبع: خبرگزاری کوکچه

دکمه بازگشت به بالا