کمک 1.7 میلیون دالری سویس به صندوق بشر دوستانه افغانستان-media-1

دکمه بازگشت به بالا