کمک 1.9 میلیون دالری سویس به صندوق بشردوستانه افغانستان-media-1

دکمه بازگشت به بالا