کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به وضعیت افغانستان هشدار داد-media-1

دکمه بازگشت به بالا