کنایه‌بازی افغان‌ها؛ سخنگوی طالبان خطاب به مسعود: «خودفروشان را به کوی می‌فروشان راه نیست»!-media-1

دکمه بازگشت به بالا