کوریای جنوبی چهار میلیون دالر به افغانستان کمک کرد-media-1

دکمه بازگشت به بالا