اقتصادجامعهخبر و گزارش

گرد آوری پول نقد در دانشگاه البیرونی برای آسیب دیدگان زمین لرزه ولایت های خوست و پکتیکا

رهبری، اساتید و محصلان پوهحنی های ۹ گانه پوهنتون البیرونی به اساس حس بشردوستانه مبلغ ( ۴۰) هزار افغانی را امروز برای آسیب دیدگان زمین لرزه ولایت های خوست و پکتیکا جمع آوری کردند.
پوهنیار صبغت الله جلیلی رئیس پوهنحی شرعیات و مسوول کارزار جمع آوری پول درین مورد گفت: به اساس ارشادات اسلامی وحسن نیت و همدیگر پذیری، رهبری پوهنتون، اساتید و محصلین پوهنتون البیرونی طی یک کارزار تنظیم شده مبلغ ۴۰ هزار افغانی را به خاطر کمک به بازماندگان زمین لرزه خوست و پکتیکا جمع آوری کردند.
داکتر احسان الحق نیازی رئیس پوهنتون البیرونی گفت: ما بحیث مسلمان مسوولیت داریم تا برای یکدیگر همکاری و تعاون داشته باشیم بنأ رهبری پوهنتون، اساتید و محصلان دختر و پسر طی یک برنامه منظم مبلغ ۴۰ هزار افغانی راجمع آوری نمودند و برای آسیب دیدگان زمین لرزه ولایت های خوست و پکتیکا ارسال می کنند.

منبع: خبرگزاری کوکچه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا