گزارش سه ماهه سازمان ملل؛ سرکوب مخالفان رژیم فعلی افغانستان با قدرت ادامه دارد-media-1

دکمه بازگشت به بالا