اقتصادخبر و گزارش

یک انس طلا در بازارهای بین المللی، ۱۷۶۰ دالرعرضه می شود

قاهرخان پوپل یک تن ازطلا فروشان بازار پشتنی بانک در شهر کابل یک انس طلا در بازارهای بین المللی، ۱۷۶۰ دالرعرضه می شود.
همچنان وی خاطرنشان کرد که یک گرام طلای عیار (۸۸۰ ) قطری، ۵۳۰۰ افغانی
یک گرام طلای عیار (۸۸۰ ) الجزایری، ۵۲۰۰ افغانی
یک گرام طلای عیار (۸۸۰ ) مصری، ۵۲۰۰ افغانی
یک گرام طلای عیار (۷۵۰ ) کویتی، ۴۳۰۰ افغانی
یک گرام طلای عیار (۷۵۰ ) سنگاپوری، ۴۳۰۰ افغانی
یک گرام طلای عیار (۷۵۰ ) عربی، ۴۲۰۰ افغانی
یک گرام طلای عیار (۷۵۰ ) ایرانی، ۳۰۰۰ افغانی
یک گرام طلای عیار (۵۸۳ ) روسی، ۲۷۰۰ افغانی
در بازارهای کابل عرضه می شود.
منبع: خبرگزاری کوکچه

دکمه بازگشت به بالا