خبر و گزارش

یک سرگروپ مشهور باند اختطاف کننده در کندز کشته شد

مردی که در قضایای مختلف سرقت و اختطاف در کندز مشهور بود؛ دیروز در ساحه حوزه سوم امنیتی مرکز شهر کندز در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شد.
عبیدالله عابدی سخنگوی قومندانی امنیه کندز گفت این مرد زمانی کشته شد که از تسلیمی ابا ورزیده و بامنسوبان امنیتی به درگیری پرداخت.
عابدی گفت: از نزد فرد کشته شده ۲ میل تفنگچه ومقدار مهمات نیز بدست آمده است.

منبع: خبرگزاری کوکچه

دکمه بازگشت به بالا