#جنایات‌طالبانخبر و گزارش

یک طالب همسر ۳۵ ساله اش را با پنج گلوله به قتل رساند

منابع در ولایت نیمروز از قتل یک زن جوان از سوی همسرش که یک عضو گروه طالبان است خبر می دهند.

یک منبع معتبر در مصاحبه با خبرنگار آمو گفت دیروز یک زن ۳۵ ساله با ضرب ۵ گلوله از سوی همسرش در جاده چهل متره شهر زرنج به قتل رسیده است و جسد این خانم را برادرانش به شفاخانه ولایتی زرنج برده شد.

منبع می فزاید که گل دسته باشنده اصلی ولایت قندهار بود، او ۱۲ سال پیش ازدواج کرده بود و پنج کودک داشت.

به گفته این منبع همسر گلدسته عضو گروه طالبان است و در یکی از نهاد های دولتی زیر اداره طالبان کار می کند.

بربنیاد اطلاعات این منبع همسر گلدسته سال پیش ازدواج دوم کرده بود و گل دسته را مورد خشونت قرار می داد. کسانی که گل دسته را می شناسند می گویند که همسرش «نفقه» او را پرداخت نمی کرد هنگامی که طلاق خواست همسرش او را به گلوله بست.

منبع میگوید: ” حادثه زمانی اتفاق افتاد که گلدسته به منظور روشن کردن سرنوشت خود نزد شوهرش آمده و از او درخواست نفقه نموده بود و میخواست همراه برادرش زندگی کند میان شان جنگ شد شوهرش عصبی شد با تفنگچه که در دست داشت بر او ۵ گلوله شلیک نمود و جسد را داخل خانه انداخت خودش بیرون شد.”

نزدیکان گلدسته می گویند قتل در خانه همسر وی رخ داده است و همسایه ها به برادارانش اطلاع دادند، آنان جسد را به شفاخانه بردند و به روز یک شنبه ۲ ماه دلو جسد او را دفن کردند.

به گفته این منابع همسر گلدسته که در ولایت فراه در میان طالبان دارای صلاحیت است برادران او را تهدید به مرگ است از همین رو پرونده قتل گلدسته زیر بررسی قرار نگرفته است.

وی افزود ، “گلدسته زن با حوصله و صبور بود اما زمانیکه تقاضای حق و عدالت کرد برایش جزای مرگ را داد این پاسخ طالب به زنی است که حق و عدالت میخواهد.”

خواستیم در این مورد نظر گل محمد “قدرت ” سخنگوی پولیس طالبان را داشته باشیم اما وی از این موضوع اظهار بی خبری می کند.

دکمه بازگشت به بالا