افغانستان

ادامه تنش میان طالبان و فرمانده هزاره‌تبار این گروه؛ مولوی مهدی: ذلت‌پذیر نیستم

با ادامه‌ی تنش میان طالبان و مولوی مهدی مجاهد، فرمانده‌ی هزاره‌تبار این گروه در سرپل، منابع می‌گویند که طالبان در شمال آمادگی بازداشت مولوی مهدی را می‌گیرند. همزمان مولوی مهدی گفته است که او از خط سرخ خود عدول نمی‌کند.

طی روزهای اخیر، چندین هیأت از حکومت مرکزی طالبان برای دلجویی مولوی مهدی به سرپل رفته اما گفته می‌شود که سفرهای این هیأت‌ها نتیجه نداشته است.

او در‌ تازه‌ترین اظهارات خود از حکومت طالبان انتقاد کرده می‌گوید که این گروه به هزاره‌ها و شیعیان «کم‌مهری»، «کم‌لطفی» و «بی‌توجهی» کرده است.

مولوی مهدی در یک سخنرانی خود می‌گوید که با هیأت‌های طالبان صحبت‌ها و گلایه‌های‌ دوستانه، برادرانه و هم‌وطنانه داشته است.

او می‌گوید که جز برابری، برادری و عدالت اجتماعی چیزی دیگر نمی‌خواهد.

مولوی مهدی، هزاره‌های افغانستان را یک ملت و یک واقعیت انکارناپذیر می‌خواند و می‌گوید: «یگانه خواهش ما از برادران، هم‌سنگران و نظام اسلامی این است: ما یک ملت و یک واقعیت انکارناپذیر هستیم. چرا این‌قدر کم‎‌‌‌‌مهری، چرا این‌قدر کم‌توجهی، چرا این‌قدر کم‌لطفی، چرا این‌قدر حقارت، چرا مظلومیت… چرا یک مولوی مهدی جای دارد؟»

او نظام طالبان را متهم به حذف شیعیان افغانستان می‌کند و می‌گوید که این نظام، سنگ نظام ناب اسلامی را به سینه می‌زند اما شیعیان را نادیده گرفته است. مولوی مهدی می‌پرسد: «آیا این ملت مسلمان نیستند؟»

این فرمانده‌ی هزاره‌تبار طالبان در ادامه می‌گوید که او اهل جنگ نیست و تأکید می‌کند که همه‌ی اقوام افغانستان هم جز راهِ انتخابِ برابری، برادری و عدالت اجتماعی را ندارند.

مولوی مهدی با آن‌که در سخنان خود تأکید می‌کند که به طالبان اخطار نمی‌دهد؛ اما می‌گوید که «هیچ قدرت، هیچ دیکتاتوری و هیچ امپراتوری با تهدید و تهمت حکم را بالای ما تطبیق کرده نمی‌تواند».

او با اشاره به حوادث عاشورا، تلویحا به طالبان می‌گوید که کاری نکند که شیعیان افغانستان بر سر دو راهی قرار گیرند.

مولوی مهدی خطاب به حاضرین مجلس می‌گوید که اگر بر سر دو راهی قرار گیرند، از میان محرومیت، ذلت، حقارت و مرگ، کدام را می‌پذیرند؟ حاضرین در پاسخ‌اش می‌گوید مرگ را.

او می‌گوید که شیعیان «ذلت‌پذیر» نیست و اگر صبر می‌کنند، از خیرخواهی، برادری و هم‌دیگرپذیری آنان است.

مولوی مهدی می‌گوید که منافع و سرنوشت شیعیان خط سرخ او است و از این خط به هیچ قیمت و به هیچ جبری عدول نخواهد کرد.

او در اخیر می‌گوید: «من امارتی بودم، امارتی هستم و امارتی می‌مانم مشروط بر این‌که به حیث یک افغان و یک مسلمان با ملت خود قبول شوم»

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا