آغاز کارزار واکسین پولیو دربغلان

دور ششم کارزار تطبیق واکسین پولیو در بغلان ازجانب ریاست صحت عامه آن ولایت امروز آغاز شد.
داکترعبدلا اول شریفی مسئوول معافیت کتلوی ریاست صحت عامه بغلان به غلام علی (علمی)خبرنگار محلی آژانس باختر گفت: قرار است در این کارزار بیش ازسه صد هزار کودک زیر پنج سال در سطح ولایت بغلان به گونه رفتن مسجد به مسجد واکسین شوند.
داکتر مسعود احمدی رئیس صحت عامه بغلان از مرض پولیو بحیث یک مرض خطر ناک عنوان کرد و از علما، بزرگان، متنفذین و رسانه ها خواست تا در این کمپاین با ریاست صحت عامه همکار باشند.

منبع: خبرگزاری کوکچه

دکمه بازگشت به بالا