نگاه‌ها

چرا این سکوت مرگبار؟!

چرا حکومت، اپوزیسیون، جامعه مدنی، رسانه های دولتی، شخصی و وابسته به بیرون ( به استثنای رسانه های اجتماعی)، « سیاسیون مطرح » و قدرت های بیرونی حاضر در افغانستان، هنگام شمردن ثروت های کشور، از زمرد که قیمتی ترین سنگ هاست، حرفی بر زبان نمی آورند و از نام بردن آن هم احتراز می کنند؟
مردم می پرسند زمرد، که در سابق در زرگری های کشور همیشه پیدا بود، چرا یکباره حضورش ناپیدا و یا بسیار کمرنگ گردیده است؟
آیا این پیداوار خیلی با ارزش ما نیز در انحصار چپاول قدرت های بیرونی حاضر در کشور است، که آن را در زیر گرد و غبار جنگ های تحمیلی، در زد و بند و حمایت از مافیای محلی، غارت می کنند و یا در تقسیمات عادلانه(!) میان شان، ادامه انحصار آن را بر مبنای سوابق تاریخی، به فرانسه سپرده اند؟
نام بردن از دُر های با ارزش دیگری چون یاقوت و لعل هم مثل این است که به تابو مبدل شده باشد.
اگر حکومت گاهی در باره این ثروت ها حرفی زده و یا برنامه یی را پیش کرده است لطف کرده حافظه ما را بیدار سازد تا رفع مغالطه گردد.
یافتن پاسخ به این پرسش و کاوش چونی افزایش سرسام آور تولید، پروسس و تجارت مواد مخدر در بیست سال اخیر، گره گشای دلایل وجود حکومت های موازی، نیرومندی مافیای زور و فساد، ادامه جنگ ها و بی ثباتی در کشور می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا