نگاه‌ها

جلو شرارت ها و به چالش کشیدن های حاکمیت دولتی را باید گرفت

تلویزیون های افغان امروز در آخرین ساعات پایان سده ۱۴ خورشیدی، ویدیوی چگونه گی فیر راکت بر هلیکوپتر نظامی افغان را که دیروز باعث سقوط آن و جان باختن نه نظامی، به شمول پیلوتان و همکاران تخنیکی شان گردید، به نمایش گذاشتند.
ویدیو نشان دهنده آن بود که سلاح فیر شده از نوع پیشرفته، حرارت یاب یا رهنمایی شده می باشد. در خبر مربوط این هم شنیده شد که علی پور مدعی اسقاط هلیکوپتر شده است.

از قبل معلوم بود که این کار از علیپور است. اما اعتراف او شواهد تازه یی را منوط به میزان وخامت اوضاع، سهل انگاری های دراز مدت حکومت ها، درجه بلند مداخله و نفوذ پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سهم برجسته آن در تشدید نفاق قومی مذهبی، برملا می سازد.

این همه در ادامه مسافرت چندی پیش جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به کابل، اعتراف و حتا بلوف وی از حمایت ایران از لشکر فاطمیون و مطرح ساختن موثر آن در امور داخلی افغانستان و جا به جا کردن حاجی محمد محقق منیجر جلب و جذب و تقویت تشکیلات فاطمیون در پست مشاور عالی ریاست جمهوری در امور امنیت و سیاست، رخ می دهد.
سکوت و معامله گری در برابر جنگ سالاران نوخاسته، جامعه و دولت را با چالش های نو داخلی و منطقه یی رو به رو می گرداند. معامله گری های گذشته، رغم ضمانت ها و توبه نامه ها، همه به تقویت و چشم سپیدی های بیشتر و بیشتر جنگ سالاران نو و حامیان آنها از میان جنگ سالاران کهنه، افزوده و ملوک الطوایفی سال های هفتاد خورشیدی را احیای دوباره کرده می رود.

بلوف های میان تهی مقامات و سکوت ابر قدرت اشغالگر، کشور را به پرتگاه تجزیه و سقوط می کشاند. اگر ادعای مدیریتی وجود دارد و اگر عدالتی در کار است، حکومت باید دست به کار شود. بزرگان تحمیلی، این حامیان و ضامنان این شرارت پیشه گان باید پاسخگو باشند. دستگاه عدلی و قضایی باید در صدد باز خواست براید. نظامیان اگر وظیفه دارند شرارت پیشه گان را سرکوب و یا دستگیر کنند، ثارنوالی هم به مثابه مدعی العموم و مدافع حقوق عامه و نظم اجتماعی موظف است با اطلاع از جرم، بالخصوص جرم علیه امنیت عامه و هر آنچه منافع عامه را صدمه می زند، دست به کار شده مسوولان، حامیان و ضامنان مرتکبان و پلانگزاران جرم را به تعقیب عدلی و قضایی بکشاند.

ابر قدرت نظاره گر نیز باید اعتماد خود را از این دست نشانده گان دو روی شان باز گیرد و تا زمان سپردن قدرت به صاحبان اصلی کشور، به جای باز گذاشتن میدان برای توپ بازیکنان منطقه، مدیریت سالم و انسانی انجام دهد.
۲۰ مارچ ۲۰۲۱
۳۰ حوت ۱۳۹۹

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا