افغانستان

رشیده شهیدی به عنوان والی دایکندی منصوب شد

رشیده شهیدی به‌حیث والی دایکندی تعیین شد

اداره ارگان‌های محلی می‌گوید که خانم شهیدی بربنیاد پیشنهاد این نهاد و حکم رئیس‌جمهور غنی به‌حیث والی ولایت دایکندی تعیین شده‌است.

به گزارش کوکچه، اداره ارگان‌های محلی می‌گوید که خانم شهیدی بربنیاد پیشنهاد این نهاد و حکم رئیس‌جمهور غنی به‌حیث والی ولایت دایکندی تعیین شده‌است.

اداره ارگان‌های محلی می‌گوید که رشیده شهیدی بر اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگان‌های محلی و منظوری حکم شماره 990 مقام عالی ریاست جمهوری، به حیث والی ولایت دایکندی تعیین گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا