نگاه‌ها

“حرکت نجات” به خاطر چپاول بیشتر افغانستان اعلام موجودیت کرد

حزب جدید سیاسی به نام “حرکت نجات افغانستان” امروز به رهبری عمر زاخیلوال، وزیر مالیه پیشین و شماری از مقام‌های ارشد پیشین کشور اعلام موجودیت کرد.

فاروق وردک، عضو ارشد این حزب، و وزیر معارف پیشین افغانستان در مراسم اعلام رسمی این حزب سخنران نشست بود.
او زمانی که وزیر معارف کشور بود، بخاطر ایجاد و حمایت از مکتب هایی فتح الله گولن ـ کودتاچی ناکام برای برانداختن دولت رجب طیب اردوغان ـ سه ملیون دالر از فتح الله مذکور که فعلن در امریکا ساکن است، رشوه اخذ نموده است.

همچنین به ارزش ۳،۴ ملیون دالر در ترکیه جایداد خریده است، که در آن اکنون همسر و پسرش سکونت و مالکیت دارند، از طرف دولت ترکیه مصادره شده است. هکذا اقامت زن و فرزندش فسخ شده و اعتماد نامه ی سفارتش از طرف دولت ترکیه نیز رد شده بود.

اگر این خبر صحت داشته باشد، معلوم است که تبصره هایی مردم ما مبنی بر اینکه فاروق وردک در زمان وزارتش ملیاردها افغانی را زیر عنوان ساختن مکتب های «خیالی» حیف و میل نموده درست بوده است. باید گفت که جناب حکمتیار و آقای کرزی نیز از آن پول های دزدیده شده به وسیله وردک سهم خود را نصیب شده اند.

این فساد کلان آقای وردک، ثبوت کلان به آگاهان جامعه جهانی و بررسان فساد مالی بین المللی مانند «سیگار» سند کلان مبنی برموجودیت فساد های کلان در دولت افغانستان و لکه ی سیاه کلانی به پیشانی سران جهادی افغانستان و دامن جناب غنی خواهد بود.

قابل توجه: در تصویر زاخیل‌ وال‌ هم رکاب طالبان را می بینید دست به گردن سخن گوی طالبان در گفتمان مسکو که کارش پیوسته مذمت رهبران به اصطلاح جهادی و حکومت آنهاست انداخته است.Bir bir veya daha fazla kişi görseli olabilir

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا