افغانستان

پرونده اختلاس بودجه ساخت دیوار سفارت افغانستان در امریکا در دادگاه عالی رد شد

دادگاه عالی می‌گوید که این نهاد پرونده حقوقی اختلاس در بودجه ساخت دیوار سفارت افغانستان در امریکا را به دلیل مشکلات تخنیکی و تحقیقاتی رد کرده است.

احمدفهیم قویم، سخنگوی دادگاه عالی، گفته است که مطابق قانون اجراآت جزایی، پرونده حقوقی اختلاس بودجه ساخت دیوار سفارت افغانستان در امریکا نواقص فنی و تحقیقاتی داشت، از این رو این نهاد پرونده را برای رفع نواقص به دادستانی کل برگشت داده است.

قویم افزود: «این یک امر معمول است، در تمامی پرونده‌های حقوقی، که اگر بعضی نارسایی‌ها در صورت دعوا وجود داشته باشد، محکمه آن را دوباره به دادستانی بفرستد.»

با این حال وی خاطرنشان کرد که اگر به پرونده‌های ناقص حکم شود، عدالت تامین نمی‌شود.

گفتنی است که دادستانی ابتدایی غیرنظامی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری، در دهم حمل سال جاری، محمدهمایون قیومی سرپرست پیشین وزارت مالیه، شادمحمد سرگند مشاور رییس جمهور در امور زیربنا و رویا رحمانی سفیر افغانستان در امریکا را به اختلاس ۷۱۹ هزار و ۲۲۰ دالر در پروژه ساخت دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن، متهم شناخته بود.

این نهاد از دادگاه خواسته بود که این افراد را به دلیل اختلاس و سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای، مجازات کند.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا