پکتیا قهرمان رقابت های سرتاسری مبارزات آزاد افغانستان شد

پکتیا با پیشی ازتیم های دیگر ولایت ها، قهرمان پیکارهای سرتاسری مبارزات آزاد افغانستان شد.
این پیکارها به اشتراک هژده تیم ازهژده ولایت افغانستان درولسوالی آریوب ځاځی در نزدیکی نواردیورند راه اندازی شده بود.
دراین پیکارها، پکتیا قهرمان شد وتیم هایی ازکابل وکاپیسا به ترتیب جایگاه های دوم وسوم را به خود اختصاص دادند.
استاد اجمل ویارمسوول اداره ی ورزشی پکتیا، برگزارکننده ی این پیکارها گفت که رقابت های مبارزات آزاد ، به هدف جذب گردشگران به جاذبه های طبیعی وزیبای پکتیا ونیز رشد ورزش درمیان جوانان راه اندازی شده بود.
آریوب ځاځی ولسوالی یی درنواردیورند، با دره ها وساحات سرسبز وزیبا ، یکی از جاذبه های طبیعی افغانستان به شمارمی رود؛ جایی که روزانه گواه صدها گردشگر از گوشه وکنار کشوراست.
پیکارهای مبارزات آزاد به حضورداشت هزاران تماشاگرازگوشه وکنار کشوربرگزارشد.
شرکت کنندگان ازفضای امنی که درافغانستان فراهم شده است، ابرازخوشحالی کردند

منبع: خبرگزاری کوکچه

دکمه بازگشت به بالا