حامیان حکمتیار و حزب اسلامی به خیابان‌های کابل ریختند

شماری از هواداران حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار امروز جمعه یک بار دیگر در شهر کابل تظاهرات کردند.

هواداران حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، یک راهپیمایی را در شهر کابل به راه انداخته اند. آنها مدعی اند که حکومت توافقنامه‌ صلح با حزب اسلامی را عملی نکرده و آزاد نشدن زندانیان این حزب نیز از زندان‌های دولت رها نشده‌اند

هواداران حزب اسلامی میگویند تا به خواسته ما رسیده نشود به اعتراضات خود ادامه می‌دهیم. خواسته های مهم حکمتیار رهایی زندانیان حزب اسلامی و استعفای ارگ نیشینان است.

حافظ نقی، عضو شورای رهبری این حزب گفت، سرفصل‌های مطالبات آنان قطع جنگ، تمکین به روند صلح و اراده‌ی عملی‌پیداکردن برای یک اجماع سیاسی مطلوب برای مردم افغانستان می‌باشد.

از سویی هم، گلب‌الدین حکمت‌یار، رهبر این حزب گفته‌است که هوادرانش تا تحقق خواسته‌های شان به اعتراضات ادامه خواهند داد. رهایی زندانیان حزب اسلامی، خواست هواداران این حزب است.

پیش از این نیز حکمت‌یار گفته بود که بیش از 30 هزار زندانی حزب اسلامی در زندان‌های حکومت به سر می‌برند و ده‌ها تن دیگر نیز پس از امضای توافق‌نامه میان این حزب و حکومت بازداشت شده‌اند.

آقای حکمت‌یار هم‌چنان هشدار داده بود که اگر زندانیان این حزب به زودی آزاد نشوند، ارگ را محاصره می‌کند و قدرت را از غنی و اطرافیان‌اش می‌گیرد.

گفتنی است که پیش از این نیز در پانزدهم حوت سال گذشته‌ی خورشیدی هواداران این حزب برای یک روز در شهر کابل، دست به راهپیمایی زده بودند.

حزب اسلامی مدعی است که بیش از ۳۰ هزار زندانی این حزب، در زندان‌های افغانستان به‌سر می‌برند و ۱۰۰ نفر دیگر نیز پس از امضای توافق‌نامه میان حزب اسلامی و حکومت بازداشت شده‌اند.

تصویر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا