ویدئو

افغانستان، بهشت نا امن

افغانستان کشور زیبایی هاست اگر چهره زشت جنگ نباشد، جای جای افغانستان مهد تاریخ و زیبایی هاست.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا