نگاه‌ها

بعد از ۲۰ سال بجای بر میگردیم که ۲۰ سال قبل قرار داشتیم

بگو چه مانده از این خاک خانه‌ات آباد
بگو چه مانده که آن را نداده‌ای بر باد؟
تاریخ یکبار دیگر تکرار میشود، درست به یاد دارم که در اوایل ماه سپتامبر ۲۰۰۱ اولین جلسه بن بخاطر ساختن حکومت در افغانستان برای ۹ روز دایر شد، آهسته آهسته گام های برداشته شد و تا اینکه حامد کرزی در دوره موقت یا عبوری به قدرت رسید و سیزده سال حکومت کرد.

حالا بعد از گذشت ۲۰ سال ما بجای بر میگردیم که ۲۰ سال قبل آغاز کرده بودیم.

در حال حاضر تفاوت بن اول و دوم با نشست استانبول نقاط ذیل قابل بحث است.

در آن دوره کسی که در رهبری حکومت موقت قرار داشت توانست دو دوره در انتخابات شرکت کند و سیزده سال حکومت کرد.
اما در نشست استانبول حکومت برای یک و نیم الی دو سال تعین میشود و بعد از ختم حکومت موقت برگزاری انتخابات یک امر حتمی میباشد.

در این حکومت زیاد تر برای احزاب، چهره های سیاسی، اقوام و شخصیت های مطرح داده میشود چون میخواهند یک حکومت مشارکتی ساخته شود یعنی باید یک حکومت همه شمول باشد.

نقش برازنده طالبان در سه ستون قوای مسلح یعنی اردوی ملی، پولیس ملی، و امنیت ملی چشم گیر خواهد بود اما تنها با این تفاوت که نام این حکومت نه امارت میباشد و نه جمهوریت فقط بنام حکومت مشارکتی صلح میباشد.

این است سرنوشت ما که بعد از ۲۰ سال بجای بر میگردیم که ۲۰ سال قبل قرار داشتیم.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا