اقتصاد

مصرف ماهوار هر سگ تعلیمی در ارگ ۶۰ هزار افغانی است

مصرف ماهوار هر سگ تعلیمی درارگ ۶۰ هزار افغانی است اما در ولایات معاش ماهوار یک معلم که حداکثر پنج هزارافغانی است، سه ماه است که پرداخته نشده است.

بعد از افشای فساد حواله هجده نوع گوشت به ساکنان ارگ، اکنون خبر می رسد که شماری از سگ های تعلیمی داخل ارگ نیز شامل رژیم غذایی فوق العاده شده اند. تابلوی غذایی سگ های تعلیمی به مراتب غنی تر و پر رنگ تر از رژیم غذایی یک افسر بالارتبه نظامی در خط اول جنگ است.

درراپور به دست آمده گفته شده است که برای سگ های ارگ، با شروع هر روز، پیش ازصبحانه، یک دانه کاکائو، دو تا تخم جوش داده و یک قطعی شیر ایفریدی پیش از صبحانه شان داده می شود. پیش غذای سگ ها درهنگام چاشت وعصر، همه از فروشگاه های شهر نو خریداری می شود. مصرف خوراکی هر سگ یا گرگ تعلیمی روزانه دو هزار افغانی است.

هم اکنون پنجاه قلاده گرگ و سگ در ارگ ریاست جمهوری به خدمت مشغول اند که مصارفات شان از سرجمع مصارف لوژستیکی پی پی اس وضع می شود.

این درحالی است که هم اکنون برای یک معلم دارای معاش حداکثرپنج هزار افغانی درولایات، سه ماه می شود که حقوق ماهوار پرداخته نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا